Ofrena a la Mare de Deu de l’Assumpció-Novembre 2021

Ofrena a la Mare de Deu de l’Assumpció-Novembre 2021

ℯa  ℴ

 

La Comparsa Les Huestes del Califa ha acudit a l’església de Sant Joan Baptista, al barri del Raval, per a ofrenar a la Mare de Déu de l’Assumpció de l’Associació el mes de novembre.

 

Els encarregats de depositar el centre han sigut el Capità Moro i Gran Califa José Eugenio Najas, la Gran Favorita María Jesús San Miguel i el Fester d’Honor, Roberto Fernández, acompanyats de membres de la junta directiva.